Referater

Generalforsamling for Thyholm Gå- og Løbeklub

Mandag den 4. marts 2024 i Midtpunktet

Referat:

 1. Valg af dirigent

Steen bliver valgt. Generalforsamling indkaldt til tiden. Generalforsamlingen går i gang. 

 1. Formandens beretning v/formand Bo Møller

Referat fra Bo vedlagt som bilag 1.

 1. Regnskabsaflæggelse v/kasserer Jacob Poulsen

Årsrapport vedlagt som bilag 2.

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Mette Riis og Jens Johnsen er på valg til bestyrelsen. Begge genopstiller. Begge genvalgt. 

Villy Jensen og Flemming Holm er på valg til suppleanter. Begge genopstiller. Begge genvalgt.

 1. Valg af 2 revisorer.

Gitte Johnsen og Lene Vangsgård genopstiller. Begge er genvalgt.

 1. Eventuelt
  1. Fremlæggelse af Årshjul for Thyholm Gå- og Løbeklub 2024 – se bilag 3.
  2. Forslag om, at Juleafslutningen kombineres med en Bowlingtur. Der er stemning for, at vi bibeholder juleafslutningen i Midtpunktet – der enighed om, at det er hyggeligt. I stedet er der ønske om at forsøge at holde en Bowlingaften på et andet tidspunkt – forslag om, at Thyholm Gå- og Løbeklub betaler for banerne, og medlemmerne selv betaler for maden. Bestyrelsen vil kigge nærmere på forslaget.
  1. Nina Rimmer siger på vegne af Musikken Venner tak for støtten til Nytårskoncerten.
  1. Års T-shirten – Mette oplyser, at der er kig på en Kobolt blå T-shirt, som findes både i børne-, dame- og herremodel. Der er styr på sponsorerne, hhv. Sparekassen Thy, Sportigan i Hurup og RSM Revision. Der arbejdes på at få nogle trøjer hjem til prøvning. Når vi er klar, meldes der ud på FB, og man kan bestille trøjer (en liste eller NemTilmeld – det afklares senere). Bilag 1. Formandens beretning v/Bo Møller
 • Vi har været ca. 50 medlemmer i det forløbne år. Vi fik ikke nye medlemmer sidste år, men måtte sige farvel til nogle. Specielt Club5000 har haft stor afgang i deres medlemmer. Vi håber på at kunne stabilisere medlemstallet i det kommende år.
 • Året der gik:
  • Året startede med Sparekassen Thy Trail Oddesund den 8. januar.
  • Påskearrangement ved Torvet i Hvidbjerg og Byskoven
  • Familietur til Bedsted, gå/løb, den 14. maj
  • Lady Walk i Agger 22. maj
  • Sommerløb, Festpladsen I Ydby, den 24. maj
  • Sommerløb ved Villys sommerhus, Draget, 14. juni
  • Sparekassen Thy Jegindø Trail den 25. juni
  • Sommerløb ved Doverodde, den 5. juli
  • Madpakketur til Vorupør, den 31. juli
  • Sommerløb, Test løb til Run-to-the-Beat, den 16. august
  • Run-to-the-Beat den 1-4. September – STOR TAK TIL ALLE HJÆLPERNE!
  • Klubtur til Vestjysk Halvmarathon, den 4. november
  • Sildeløb, Mors, den 21. november
  • Juleafslutning i Rikke oog Martins skov og i Midtpunktet, 14. december
 • Run-to-the-Beat kommer igen i 2024, og vi håber, at alle vil være med til endnu en stor løbefest. Det er en hyggelig weekend med arbejdsopgaver, løb, musik og en brag af en fest.
 • Donation til støtte af Nytårskoncert v/Musikkens Venner. Løbeklubben fik en henvendelse fra Musikkens Venner, som gerne ville starte traditionen op med en nytårskoncert, men de kunne ikke bære økonomien selv. Thyholm Gå- og Løbeklub indvilgede i at støtte projektet med en donation på 5.000 kr.

Bilag 2. Årsrapport for Thyholm Løbe- og Gåklub v/Jacob Poulsen (se nederst på siden)

Bilag 3

Årshjul – Thyholm Gå- og Løbeklub – 2024

Dato

Aktivitet

13. marts 2024

Fodscanning (Aetrex) og bodytest (Tanitavægt) kl. 18:00 ved Thyholm Fysioterapi (Midtpunktet)

14. april 2024

Klubtur: A Fywerløb – kl. 9:00 – 7 km, 11 km & halvmarathon. Klubben giver 100 kr. i tilskud til medlemmer. Tilmelding via NemTilmed.

25. maj 2024

Stjerneløb fra Torvet i Hvidbjerg. Mulighed for walk eller løb i distancerne 5 – 21 km. Fælles afslutning med øl og pølser.

27. maj 2024

Ladywalk i Agger

30. juni 2024

Sparekassen Thy Jegindø Trail

Onsdag i juni

Sommerløb ved Villys sommerhus ved Draget

Onsdag i juli

Sommerløb arrangeret af ”Gå-folkene”

Onsdag i august

Sommerløb. Lokation følger…

7. september 2024

Run-to-the-Beat

2. november 2024

Klubtur: Vestjysk Halvmarathon. Klubben giver 100 kr. i tilskud til medlemmer. Tilmelding via NemTilmed.

December 2024

Juleafslutning i Midtpunktet

5. januar 2025

Sparekassen Thy Oddesund Trail